อนุทิน 15533 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

@15473

 • คนทั่วๆไป มักจะเข้าใจว่า โปรตีนมีแต่ในเนื้อสัตว์ และที่ต้องบริโภคเนื้อสัตว์เพราะเรื่องของโปรตีน
 • ความเข้าใจนี้ ยังไม่ถูกตรงนะค่ะ
 • หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีน คือ ดีเอ็นเอ
 • ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์จะตรวจที่มาของสิ่งของด้วยการตรวจดีเอ็นเอ
 • เพราะเหตุว่า สิ่งของในธรรมชาติที่มาจากสิ่งมีชีวิต มีโปรตีนทั้งนั้น จึงตรวจหาดีเอ็นเอได้ค่ะ
 • ในเรื่องของอาหาร โปรตีนมีอยู่ทั้งในพืช ผัก ผลไม้ และ สัตว์
 • สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ไม่ว่า มด แมลง ปลา หมู  เป็นสัตว์ทั้งนั้น จึงเป็นแหล่งโปรตีนได้ ถ้าหากกินได้
 • พืชทุกชนิด ผลไม้ทุกชนิดที่กินได้ก็ให้โปรตีน มิใช่แค่ถั่วเหลืองที่ให้โปรตีน
 • เพียงแต่หากต้องการปริมาณที่สูง เพื่อให้ไม่ต้องหามาบริโภคจำนวนมาก ก็ควรจะรู้ว่า แหล่งที่มีมากอยู่ในอะไร
 • สิ่งที่ต้องการจากสัตว์ที่พืชไม่มีให้ คือ ไขมันจำเป็นบางตัว ที่พืชไม่มีให้ค่ะ
 • แหล่งโปรตีนจากพืช จึงให้คุณค่าทางอาหารกับมนุษย์ได้ไม่ต่างจากสัตว์ หากรู้จักวิธีเลือกสรรต้นแหล่งมาให้ตรงเป้า 
 • เนื้อสัตว์มีความสำคัญกว่าพืช ในมุมของการเป็นแหล่งให้ไขมันจำเป็นที่มีเฉพาะในเนื้อสัตว์อ่ะค่ะ
 • แต่การบริโภคเนื้อสัตว์จำนวนมาก ก็ให้ผลข้างเคียงกับการได้รับ ไขมันที่ไม่จำเป็น เกินพอดีด้วยค่ะ
 • นั่นคือด้านลบที่ควรจะมองด้วย หากเน้นการบริโภคโปรตีนจากแหล่งเนื้อสัตว์
 • ผู้ดูแลเด็กๆ พึงควรตระหนัก การฝึกนิสัยบริโภคเด็กให้เหมาะสม
 • การบริโภคมังสะวิรัติของเด็กไม่ใช่ข้อห้าม ข้อเตือนที่ออกมา เนื่องจากยังมีคนไม่ระวัง และไม่เข้าใจเป้าหมายของการให้สารอาหารอย่างถ่องแท้แก่เด็ก แล้วเด็กได้รับผลไปค่ะ
 • ข้อเตือนนี้จึงเป็นการเตือนผู้ใหญ่ให้ระวัง หากจะให้เด็กบริโภคอาหารมังสะวิรัติ มิใช่ห้ามเด็กกินค่ะ

 

เขียน 17 Jul 2008 @ 15:53 () แก้ไข 17 Jul 2008 @ 16:13, ()


ความเห็น (0)