อนุทิน 155264 - เก็จถะหวา

วันจันทร์ที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
            วันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลับมาทำหน้าที่ตามเดิม
หลังจากออกบวชแสวงบุญ  ๔ เดือนช่วงพรรษา แถมมาถึง
วันลอยกระทง  กลับมาคราวนี้มีงานให้สะสางเยอะพอสมควร
แต่มีข่าวดีคือเราได้รับน้องบัณฑิตอาสามาพัฒนาจากมหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์มาฝึกปฏิบัติการหนึ่งคน เป็นเวลา ๗ เดือน
และได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีกหนึ่งหลัง เป็นอาคาร
สองชั้น  โรงเรียนคงมีห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นพอแก่การใช้สอย
มีห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ การทำงานพัฒนาโรงเรียน
และพัฒนาชีวิตคงดำเนินต่อไป หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นไป
ด้วยดี ด้วยความร่วมมือพร้อมเพรียงใจกันของบุคลากรทุกคน
<p></p>

เขียน 08 Nov 2017 @ 06:25 ()

คำสำคัญ (Tags) #ผู้อำนวยการโรงเรียนความเห็น (0)