อนุทิน 155248 - เก็จถะหวา

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญ ส่งผลต่อองค์กรอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นความจริงใจต่องานหรือความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน
การรักหน้าที่ รักในงานที่ทำก็เช่นกัน เพราะเมื่อเรารักงานที่เราทำ
เราก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจเมื่อได้ทำงานนั้นๆ สิ่งเหล่านี้คือ
สิ่งที่หล่อเลี้ยงกำลังใจ ทำให้มีแรงบันดาลใจ ทำให้คิดสร้างสรรค์
มิเช่นนั้นเราจะทำงานแบบ เช้าช้ามเย็นชามเพราะเราไม่อยากทำงาน
ไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีพลังใดใด มีหลายคนที่มีความสุขเสมอเมื่อได้ทำงาน
เขาจะขยันเขาจะห่วงและรักองค์กร เขาจะทุ่มเทและรับผิดชอบ
แม้จะหนักแค่ไหนไม่มีใครยกย่องเชิดชูให้เกียรตฺหรือให้รางวัลใดใด
แต่เขาก็จะทำเต็มกำลังความสามารถไม่เกี่ยง หรือหลบเลี่ยง
ดังนั้นเราควรปรับตนให้มีความจริงใจต่องานที่ทำ และต่อเพื่อนร่วมงาน

เขียน 06 Nov 2017 @ 23:17 () แก้ไข 06 Nov 2017 @ 23:24, ()

คำสำคัญ (Tags) #รับผิดชอบ#จริงใจความเห็น (0)