อนุทิน 155043 - เก็จถะหวา

วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐

            เริ่มปิดเทอมวันแรก วันนี้ร่วมประชุมถอดบทเรียนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดลำพูน
เรื่องราวของการออกสำรวจ และค้นหา ผู้เปราะบาง ๗ ประเภท  ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ทำให้เรารู้ว่าการทำงานต้องประสานกับทุกฝ่ายจึงจะเกิดผลดี  มีความร่วมมือกัน และจิตอาสา
ต้องเสียสละ และพร้อมที่จะช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไข  ตามหลักมนุษยธรรม มิใช่เพื่ออวดอ้างหรือ
ผลประโยชน์แอบแฝง และควรทำงานระบบเครือข่ายมิใช่ต่างคนต่างคิดต่างทำ และร่วมวางแผน
ช่วยเหลื่อเร่งด่วน  ระยะกลางและระยะยาว  ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ เช่นอบรมการดูแลตนเอง  อบรมอาชีพ....

เขียน 16 Oct 2017 @ 20:19 ()

คำสำคัญ (Tags) #จิตอาสา#ประชารัฐความเห็น (0)