อนุทิน 154842 - Pantila Sara

โฟบอส 

          โฟบอส เป็นดาวบริวาร 1 ใน 2 ของดาวอังคาร มีขนาดที่ใหญ่กว่าเเละอยู่ใกล้ดาวเเม่มากกว่าดาวบริวารอีกดวง ซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของดาวอังคาร 9,378 กิโลเมตร หรือ เพียง 6,000 กิโลเมตรจากผิวดาวอังคาร  วงโคจรของโฟบอสอยู่ใกล้ผิวดาวอังคารมาก ทำให้มันขึ้นจากทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเร็วมาก โดยปกติวันละ 2 ครั้ง หรือมีคาบการโคจร 1 รอบกินเวลา 7 ชั่วโมง 39 นาที และเนื่องจากโฟบอสอยู่ ใกล้ผิวดาวอังคารมาก ต่ำกว่าค่าสมดุลของวงโคจร ทำให้วงโคจรของโฟบอสจะลดต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องจากแรงดึงดูดของดาวอังคาร โดยเฉลี่ยศตวรรษละ 1.80 เมตร นั่นหมายความว่า อีก 50 ล้านปีข้างหน้า โฟบอสจะกระแทกผิวดาวอังคาร โฟบอสถูกตั้งชื่อตามโฟบอสลูกชายของเทพมาร์ส และเป็นที่ยำเกรงของ ชาวกรีก โฟบอสถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ. 1877 หรือ ปีพ.ศ. 2420 โดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกาชื่อ Asaph Hall แล้วต่อจากนั้นก็ถูกถ่ายภาพโดยยาน มาริเนอร์ 9ของสหรัฐ ในปีค.ศ.1971 และจากยานไวกิ้ง 1ของสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1977 กับยานโฟบอสของรัสเซีย ในปี ค.ศ.1988 

เขียน 23 Sep 2017 @ 13:31 () แก้ไข 23 Sep 2017 @ 13:55, ()


ความเห็น (0)