อนุทิน 154823 - ฐาปนี คำเเปร

                                                                     เรื่องราวของฉันกับการใช้ชีวิตสำหรับวัยรุ่น

         เรื่องราวนี้ฉันได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อมาศึกษาการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  สิ่งนี้อาจจะสามารถลดความประหม่าในการใช้ชีวิตลดลงไม่มากก็น้อย การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในปัจจุบันที่จะต้องมีส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะของการชี้นำตนเองในการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลมีประสบการณ์ และมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป

อาจจะปฏิบัติตนได้ดังนี้                               

 1. รับผิดชอบตัวเองให้ได้ คือเป้าหมายแรกที่ควรทำหลังเรียนจบ (จากนั้นก็เลื่อนขั้นไปรับผิดชอบครอบครัวด้วย)

2. เป้าหมายหนึ่งในการทำงานคือ เพื่อค้นหาว่าตัวเองสามารถทำงานอะไรได้โดยไม่เบื่อ ไม่บ่น เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และแมว ได้ และมีความสุขกับมันด้วย

3. คาดหวังให้น้อย ทำให้มาก และอย่าไปเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเพราะมีคนที่ดีและแย่กว่าเราเสมอ

4. ทุกสังคมมีกติกา ไม่ชอบกติกาอะไร ไม่จำเป็นต้องต่อต้านด้วยวิธีรุนแรง ใช้เหตุผลคุยกันดีกว่าเสมอ (กับคนที่มีเหตุผล)

5. การนำเสนอเป็นเรื่องสำคัญ หลายๆคนมีไอเดียดีๆ แต่นำเสนอได้ไม่ดีเรื่องนั้นก็ไม่น่าสนใจและไม่ถูกนำไปใช้ในที่สุด

6. คะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC / TOEFL / IELTS ) เปรียบเสมือนใบผ่านทางเวลาเข้าทำงาน แต่ที่สำคัญมากกว่าคือเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงๆแบบมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการสื่อสารในสถานการณ์จริง

7. เลิกอายในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่าไปสนใจคนที่บอกว่าเราพูดผิดแกรมมา ตั้งใจฝึกต่อไป ไม่คุ้มที่จะยกเลิกความตั้งใจ

เขียน 22 Sep 2017 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)