อนุทิน 154370 - พนิต ใจคนึง

ตร.ทท. อบรมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย  รปภ.  แหล่งท่องเที่ยว ทั่ว กทม.
            

พล.ต.ต. ประเสริฐ เงินยวง  ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท.)  และ น.ส. วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการ

ท่องเที่ยว  ได้ระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. จากทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญทั่วกรุงเทพฯ เช่น รปภ. รถไฟฟ้า 

BTS, รถไฟฟ้า MRT,เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง, รปภ. ในบริเวณ SIAM 

SQUARE และรปภ. จากโรงแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่น โรงแรมในเครือ AMARI, GRAND 

HYATT, JW MARIOTT, NOVOTEL, SOFITEL, RENAISSANCE, THE 

REGENT, PLAZA ATHENEE และโรงแรมอื่นๆมากมายทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัย

ภายใต้ “โครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยเจ้า

หน้าที่รักษาความปลอดภัยภาคธุรกิจเอกชน” เชื่อจะสามารถยกระดับความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี       

  สายด่วนแจ้งเหตุ 1155  www.egov.go.th


เขียน 16 Aug 2017 @ 09:48 () แก้ไข 16 Aug 2017 @ 09:51, ()

คำสำคัญ (Tags) #ตำรวจท่องเที่ยวความเห็น (0)