อนุทิน #15422

@15420 ลองเรียงนะคะ
วิสาขบูชา ประสูติ ตรัสรู้(ด้วยอริยสัจสี่)ปรินิพพาน

มาฆะบูชา แสดงปฐมเทศนา แก่ปัญญจวัคคีย์ ,มีพระอรหันต์มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย1250รูปและพระโกญญฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรม จึงบวช มีพระสงฆ์--->ครบองค์สาม

เขียน:

ความเห็น (0)