อนุทิน 15422 - ภูสุภา

@15420 ลองเรียงนะคะ
วิสาขบูชา ประสูติ ตรัสรู้(ด้วยอริยสัจสี่)ปรินิพพาน

มาฆะบูชา แสดงปฐมเทศนา แก่ปัญญจวัคคีย์ ,มีพระอรหันต์มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย1250รูปและพระโกญญฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรม จึงบวช มีพระสงฆ์--->ครบองค์สาม

เขียน 15 Jul 2008 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)