อนุทิน #15421

@15420- องค์ประกอบสำคัญของวันนี้คือ พระรัตนตรัยครบองค์สามโดยสมบูรณ์ อันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ (มีพระสงฆ์ครั้งแรก) 

พี่จำผิดหรือเปล่าเอ่ย  วันที่น้องซูซานว่าครบองค์สามคือวันมาฆะบูชา???

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)