อนุทิน 15421 - ภูสุภา

@15420- องค์ประกอบสำคัญของวันนี้คือ พระรัตนตรัยครบองค์สามโดยสมบูรณ์ อันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ (มีพระสงฆ์ครั้งแรก) 

พี่จำผิดหรือเปล่าเอ่ย  วันที่น้องซูซานว่าครบองค์สามคือวันมาฆะบูชา???

เขียน 15 Jul 2008 @ 23:39 () แก้ไข 15 Jul 2008 @ 23:39, ()


ความเห็น (0)