อนุทิน 154207 - กิตติพงศ์ โทนผลิน

หน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้มีน้อง ๆ จากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ได้มาฝึกษาดูงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การทำเทียนอบขนมไทย ได้บริการเป็นผู้ชายขายน้ำไว้ให้กับน้องที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ความเห็น (0)