อนุทิน 154202 - พันธกานต์ กมลเวชช์

ให้เดินทางถึงหน่วยฝึก 08.30 น.ได้มีนักเรียนจากจังหวัดราชบุรี ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก การทำแป้งพวงความเห็น (0)