อนุทิน 154193 - จักรกฤษณ์ สายแจ้ง

วันนี้ได้มีนักเรียนโรงเรียนศาลเจ้าได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)