อนุทิน 154181 - ณัฐวุฒิ มั่นหมาย

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีนักเรียนโรงเรียนศาลเจ้า ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
การทำเทียนอบหอมขนมไทย

เขียน 02 Aug 2017 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)