อนุทิน 154108 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

21 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 14:00-16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2

เขียน 31 Jul 2017 @ 08:32 ()


ความเห็น (0)