อนุทิน 154078 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12:00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 30 Jul 2017 @ 15:26 ()


ความเห็น (0)