อนุทิน 154068 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 14:00-15:00 น. วันสุดท้ายของการฝึกงาน

เขียน 30 Jul 2017 @ 11:02 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)