อนุทิน 154033 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560


เวลา 09.00 - 15.00 น. ลงชุมชนหรรษา 1 เรื่องการเปลี่ยนประธานชุมชนและเรื่องยาเสพติดภายในชุมชน การเบิกงบต่างๆมาใช้ในชุมชน





ความเห็น (0)