อนุทิน 154000 - สัมฤทธิ์

•25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา14.00-15น. วันสุดท้ายของการฝึกงาน

เขียน 26 Jul 2017 @ 15:38 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 15:52, ()


ความเห็น (0)