อนุทิน 153997 - สัมฤทธิ์

•22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.00-12.00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 26 Jul 2017 @ 15:35 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 15:48, ()


ความเห็น (0)