อนุทิน 153924 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา09:00 น.-16:00น.ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีทันยา 50 คน มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 24 Jul 2017 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)