อนุทิน 153918 - แคทรียา นาคอาจ

22กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:10-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 24 Jul 2017 @ 11:01 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 11:41, ()


ความเห็น (0)