อนุทิน 153857 - สัมฤทธิ์

•21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา16.00-18.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2

เขียน 21 Jul 2017 @ 15:27 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 15:56, ()


ความเห็น (0)