อนุทิน 153835 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

18 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-14.00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 21 Jul 2017 @ 00:24 ()


ความเห็น (0)