อนุทิน 153831 - แคทรียา นาคอาจ

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:10-12:00น. ปรับเปลี่ยนงานกลุ่มนิดหน่อย

เขียน 20 Jul 2017 @ 23:12 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)