อนุทิน 153829 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

• 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 20 Jul 2017 @ 23:12 () แก้ไข 23 Jul 2017 @ 09:13, ()


ความเห็น (0)