อนุทิน 153802 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


08.30 - 16.30 ปลูกต้นไม้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 20 Jul 2017 @ 16:20 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 11:19, ()


ความเห็น (0)