อนุทิน 153783 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

.เวลา13.00-16.00น.ทำความสะอาดศาลาจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญาที่มาดูงาน

เขียน 19 Jul 2017 @ 20:18 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 08:19, ()


ความเห็น (0)