อนุทิน 153773 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-12.30น.ตัดหญ้าบริเวนบ้านพักอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:53 ()


ความเห็น (0)