อนุทิน 153772 - สัมฤทธิ์


•19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา13.00-16.00น.ทำความสะอาดศาลาจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญาที่มาดูงาน

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:51 () แก้ไข 21 Jul 2017 @ 15:24, ()


ความเห็น (0)