อนุทิน 153770 - สัมฤทธิ์

•17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา10.00-16.00น. อาสาขับรถพาหลวงพ่อไปศึกษานักธรรม ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:50 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 16:12, ()


ความเห็น (0)