อนุทิน 153758 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

•28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา09.00-13.00น.ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 19 Jul 2017 @ 19:15 ()


ความเห็น (0)