อนุทิน 153742 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

• 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


18.00น. ทำรั้วกั้นบ่อปลาดุก

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:23 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 17:36, ()


ความเห็น (0)