อนุทิน 153738 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา10.10-13.00น. ขนกระเบื้องที่บ้านอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อทำรั้วบ่อปลาดุก


2.เวลา13.00-14.00น.รับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 19 Jul 2017 @ 17:22 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 17:28, ()


ความเห็น (0)