อนุทิน 153730 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-12:20น. ทำงานกลุ่ม


เขียน 19 Jul 2017 @ 13:25 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 13:50, ()


ความเห็น (0)