อนุทิน 153717 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

•  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:30-14:00 น. จัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง


เวลา 17:30-20:00น. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

เขียน 19 Jul 2017 @ 12:43 ()


ความเห็น (0)