อนุทิน 153711 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00 - 14.00 น. ขุดหลุมลงเสาบ่อปลาดุก

เขียน 19 Jul 2017 @ 12:11 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 13:58, ()


ความเห็น (0)