อนุทิน 153696 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9:00-16:00 ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าของจุลินทรีย์

เขียน 19 Jul 2017 @ 11:41 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)