อนุทิน 153626 - ณัฐจักร บิณฑวิหค

15/7/60

09.00 บรรจุปุ๋ยหมักไม่กลับกลองใส่กระสอบให้ชาวบ้าน


เขียน 18 Jul 2017 @ 14:11 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 23:07, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์บ้านสะพานดำความเห็น (0)