อนุทิน 153577 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

7กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-14:00 น. จัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง


เวลา 17:30-20:00น. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน


เขียน 17 Jul 2017 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)