อนุทิน 153569 - แคทรียา นาคอาจ


7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:30-14:00 น. จัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงเวลา 17:30-20:00น. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน


เขียน 17 Jul 2017 @ 13:12 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:24, ()


ความเห็น (0)