อนุทิน 153564 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

การเพาะพันธ์พืชควรเพาะลงดินในตะกร้าให้เป็นต้นอ่อนก่อนถึงจะปลูกลงแปลงได้

เขียน 17 Jul 2017 @ 09:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)