อนุทิน 153556 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00 - 16.00 ลงชุมชนทำน้ำยาอเนกประสงค์

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:24 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 11:13, ()


ความเห็น (0)