อนุทิน 153553 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 7:00-17:30น. บำเพ็ญประโยชน์และทำบ่อปลาดุก ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 16 Jul 2017 @ 21:18 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:16, ()


ความเห็น (0)