อนุทิน 153544 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-14:00 น. ได้จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาด เพื่อรองรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงและทำความสะอาดภายในห้องรับรองเขียน 16 Jul 2017 @ 21:15 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:48, ()


ความเห็น (0)