อนุทิน 153499 - สัมฤทธิ์

•12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา08.30-16.00น.ดูงานการทำปุ๋ยและปลูกข้าวในกระถาง บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ของ คุณลุงจำรัญ

เขียน 15 Jul 2017 @ 12:22 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 20:19, ()


ความเห็น (0)