อนุทิน 153398 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

10 กรกฏาคม 2560

ลงพื้นที่ดูพืชผักไฮโดรโปนิกส์ที่ชุมชนสงวนคำ และได้ถามถึงวิธีการปลูก ค่าใช้จ่าย และผลผลิตความเห็น (0)