อนุทิน 153355 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

•8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐ


เขียน 09 Jul 2017 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)