อนุทิน 153353 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

•6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา08.30-14.00น.ได้จัดเตรียมที่พัก และตัดหญ้าทำความสะอาดเพื่อรองรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง.

เขียน 09 Jul 2017 @ 19:04 ()


ความเห็น (0)