อนุทิน 153334 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา09.00-11.00น. ช่วยกันทำน้ำหมักจุรินทรีย์จาก"ไข่เน่า" เพื่อนำไปแจกให้กับชาวเกษตรกรภายในชุมชน

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)