อนุทิน 153332 - สัมฤทธิ์

•8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา08.30-14.00น.ต้อนรับและทำกิจกรรมกับชมรมคนรักในหลวง

เขียน 09 Jul 2017 @ 17:28 () แก้ไข 21 Jul 2017 @ 15:26, ()


ความเห็น (0)